Helgesgård Hyttefelt

Helgesgård Hyttefelt

Hyttefeltet består i dag av 5-7 fullstandard tomter for bolig/fritidsbolig. 

Fasiliteter:

- Full standard

- Tilknyttet kommunalt vann/avløp

- Enkel adkomst
- Usjenert

- Sentralt
- Muligheter for fiber

 Pris på forespørsel

I nærmiljøet:

- lysløype/ løypenett i umiddelbar nærhet (50-100 m)

- butikk og bensinstasjon (gang/sykkelavstand)

- treningssenter (gang/sykkelavstand)

- Vollan Gård (gang/sykkelavstand)


Se www.kvikne.no for mer informasjon.